Sesje tematyczne:

Naszą propozycję sesji tematycznych kierujemy szczególnie do małżeństw, osób poszukujących swego powołania oraz do kleryków i kapłanów. Celem propozycji jest wsparcie osoby w jej rozwoju i realizacji życiowych zadań, lepsze poznanie siebie, rozwój umiejętności współpracy i komunikacji z innymi, zbliżenie się do Boga i ludzi.

Dla małżeństw

Rozmawiać, aby być bliżej” - sesja o komunikacji sprzyjającej bliskości

„Rozmawiać, aby być bliżej” - sesja o komunikacji sprzyjającej bliskości

 • Jak mówić o tym, co trudne, nie raniąc drugiej osoby
 • Sztuka słuchania sprzyjającego porozumieniu
 • Nasze języki miłości
Kryzys więzi – jak odbudować bliskość

„Kryzys więzi – jak odbudować bliskość”

 • Pielęgnowanie więzi
 • Przyjęcie drugiego z jego bogactwem i zranieniem
 • Przebaczenie

Dla kapłanów i osób konsekrowanych:

Prowadzenie i dynamika grupy

„Prowadzenie i dynamika grupy”

 • Skuteczne przywództwo
 • Etapy rozwoju grupy
 • Jak reagować wobec problemowych zachowań uczestników grupy?
 • Jak pomagać osobom w grupie w ich rozwoju społecznym, osobowym, moralnym?
Jak pomagać innym poprzez rozmowy indywidualne?

„Jak pomagać innym poprzez rozmowy indywidualne?”

 • Zasady pomagania innym poprzez rozmowy indywidualne.
 • Aktywne słuchanie.
 • Empatia i dystans w rozmowach.
 • Najczęstsze problemy w prowadzeniu rozmów i próby ich rozwiązania
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami

„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami”

 • Świadomość swoich uczuć
 • Dojrzałe przeżywanie uczuć i emocji
 • Umiejętność wyrażania uczuć, które uznajemy za trudne
Jak prowadzić męską grupę

„Jak prowadzić męską grupę?”

 • Tworzenia przestrzeni dla wzrostu
 • Przepracowanie swoich braków
 • Uznanie priorytetu rodziny
 • Rola lidera w grupie

Dla poszukujących drogi życiowej

Dla poszukujących drogi życiowej

Kurs „Samuel” to 9 – miesięczna podróż w poszukiwaniu drogi swego życia. To propozycja dla młodych i dorosłych, którzy chcą poznać, jak podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą. Uczestnicy rozwijają swoją wewnętrzną wolność poprzez formację i towarzyszenie duchowe. Kurs „Samuel” dostarcza uczestnikom narzędzi do poznania swoich darów i talentów, a także uczy jak używać tych talentów w służbie wobec Kościoła i świata. Początki grup „Samuel” sięgają roku 1987, gdy kardynał M. Martini w Mediolanie prowadził grupę 100 kobiet i mężczyzn, poszukujących kierunku swego życia. Jego nauczanie i kierownictwo duchowe osób należących do grupy opierało się na duchowości św. Ignacego z Loyoli. Od kilku lat program „Samuel” jest propozycją formacyjną w niektórych środowiskach akademickich w Stanach Zjednoczonych. Grupy rozwijają się także we Włoszech, w Słowenii, a także na Ukrainie. Cele kursu:

 • rozwijać wolność wewnętrzną i zdolność rozeznawania duchowego oraz podejmowania dobrych decyzji
 • otwierać się na odkrywanie Bożego planu wobec naszego życia
 • rozwijać równowagę między pracą, modlitwą i innymi obszarami naszego życia